Kinh nghiệm & khách hàng

KINH NGHIỆM

EXPERIENCE

Chúng tôi – PROCESSING & PACKAGING SOLUTION PVT (Gọi tắt là PPS) – là tập hợp các kỷ sư cơ khí & điện có kinh nghiệm cung cấp các máy móc nhập khẩu cao cấp có uy tín, kinh nghiệm & chuyên nghiệp tại Việt Nam (trên 24 năm kinh nghiệm) trong các lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ và máy móc đi kèm cho các ngành công nghiệp như:

We – PROCESSING & PACKAGING SOLUTION PVT (PPS for short) – are a collection of experienced mechanical & electrical engineers providing prestigious, experienced & professional imported high-end machinery in Vietnam (Over 24 years of experience) in the fields of providing technology solutions and accompanying machines for industries such as:

+    Dược phẩm gồm cả thú y

Pharmaceuticals including veterinary

+    Thực phẩm gồm cả thức uống

Food including drinks

+    Hoá chất gồm cả thuốc trừ sâu

Chemicals including pesticides

KHÁCH HÀNG

CUSTOMERS

Các khách hàng thân thuộc đã tin cậy và sử dụng máy do kỹ sư – chúng tôi tư vấn và cung cấp, như:

The familiar customers have trusted and used the machine by engineers – we advise and provide, such as:

* NGÀNH DƯỢC (PHARMACEUTICAL): Nadyphar, Domesco, MAP Pacific, Roussel, Navetco, Hasan, Imexpharm,…

* NGÀNH THỰC PHẨM CHẾ BIẾN & ĐÒNG GÓI (PROCESSED & PACKAGED FOODS): NM cà phê Biên Hòa, CT TP Đồng Nai, Vissan, Agrex SG, GN Food, Ocean Gift, Asia Food, GODACO, VINAMILK, Kinh Do food, Cholimex, SG food, Mondelez, Phonak, Badinh food, ELT, AVC, Binh An Seafoods, VIANCO…

* NGÀNH THỰC PHẨM ĐÓNG CHAI (BOTTLED FOODS): HALICO, CT Rượu Quốc tê (GSC), CT Thành Thành Công, VOCARIMEX, …

* NGÀNH HÓA CHẤT & NGÀNH KHÁC (CHEMICAL & OTHER INDUSTRY): CT HÓA NÔNG THANH SƠN, LTD, BAYER, MAP PACIFIC, CT NÔNG DƯỢC CẦN THƠ, TANIXA, GOLD SUN, CT BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT (LIKSIN), MASAN …