Liên hệ

CONTACT

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH (MỌI KINH DOANH & KỸ THUẬT) – MR. HUY
PERSONAL RESPONSIBILITY (Each BUSINESS & TECHNICAL) – MR. HUY

LH: NGUYEN PHAN QUOC HUY – CEO
Mobil: 0909 256545/ 0909 456545
PROCESSING & PACKAGING SOLUTION PVT (PPS)
Address: 467/6, Le Duc Tho St, ward 16, Go Vap Dist, HCM City, Viet Nam
E-mail: huynguyentech@pps-processingmachine.com, huynguyentech@yahoo.com