Máy đóng gói

CÁC MÁY ĐÓNG GÓI DƯỢC (PHARMACEUTICAL PACKAGING MACHINES)

1. Máy đóng gói túi nhỏ (sachet) dạng ngang và Multi-lane dạng đứng tốc độ cao cho các sản phẩm dạng bột, hạt, viên, lõng, paste, sữa, cream … (Sachet Horizontal from fill & seal machines and Vertical Multilane from fill & seal machines for products in the form of powder, granules, tablets, liquid, paste, milk, cream…) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

2. Máy đóng gói túi lớn (dạng đứng hay ngang) hay đóng gói dạng thanh (stick pack) và đóng gói chân không (Vertical or Horizontal) from fill seal machines or Stick form fill seal machines and vacuum packaging machines) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

3. Máy đóng gói vĩ thuốc (Blister packaging machines) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

4. Máy định lượng rót & niêm viên nang (Capsule fill & seal machines) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

5. Máy định lượng rót & hàn / niêm cho tuýp (nhựa & nhôm) (Tube fill & seal (or fold) machines (for Plastic and aluminum tubes) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

6. Dây chuyền rửa, rót, niêm hàn/ đóng nắp cho thuốc tiêm dạng bột và lõng (Washing, filling, sealing, capping line for powder and liquid injections) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

7. Dây chuyền rửa, rót, đóng nút trong, đóng nắp cho thuốc nhỏ mắt, mủi, thuốc siro, thuốc rửa, cồn … (Washing, filling, press – on, capping line for eye drops, nose drops, syrups, feminine hygiene products, alcohol …) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

8. Máy đóng gói vô hộp carton dạng ngang và đứng, tự động và bán tự động (Semi-auto or Automatic Horizontal/Vertical cartoning machines) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

MÁY ĐÓNG GÓI CÁC LOẠI CHO NGÀNH THỰC PHẨM (FOOD PACKAGING MACHINES)

1. Máy đóng gói túi nhỏ (sachet) dạng ngang và Máy Multi-lane tốc độ cao cho các sản phẩm dạng bột, hạt, viên, lõng, paste, sữa … (Horizontal form fill seal machines and sachet vertical Multilane form fill seal machines for products in the form of powder, granules, tablets, liquid, paste,..) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

2. Máy đóng gói dạng thanh (stick pack) cao tốc nhiều dãy (Stick form fill seal machines with multi-lane) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

3. Máy đóng gói dạng đứng vận hành từ 1 cuộn màng cho các sản phẩm dạng bột, hạt, viên, snack, lỏng, paste hay các loại hình dáng đặt biệt (Vertical form fill seal machines for products in powder, granule, tablet, snack, liquid, paste or special shapes) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

4. Máy đóng gói chân không các loại: loại buồng đơn, loại buồng kép, loại di chuyển liên tục, loại băng tải cấp tự động, … (Vacuum packaging machines such as: single chamber type, double chamber type, continuous moving type, automatic feeding conveyor type, …) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

5. Máy đóng gói ngang bao màng từ cuộn cho các sản phẩm chứa trong khay hay dạng khối (mì gói) … (Horizontal (wrapping) form fill seal machines for products in trays or blocks (instant noodles)… – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

6. Hệ thống cân tuyến tính tự động – nhiều đầu để cân và định lượng chính xác các sản phẩm dạng bột, hạt, viên hay khối nhỏ (Automatic Linear multi-head weigher for accurate weighing and dosing of powder, granular, pellet or bulk products) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

7. Hệ thống cân nhiều đầu tự động – để cân và định lượng chính xác các sản phẩm dạng bột, hạt, viên hay khối lớn (Automatic multi-lane weigher for accurate weighing and dosing of powder, granular, pellet or bulk products) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

8. Hệ thống định lượng rót bán tự động vào hủ, gói, lon… cho các sản phẩm dạng bột, hạt, viên, snack, lỏng, paste hay các loại hình dáng đặt biệt (Semi-automatic filling system for filling & dosing in jar, pre-bag, can … for products in powder, granule, tablet, snack, liquid, paste or special shapes) – Xin vui lòng liên hệ

9. Dây chuyền đóng chai hoàn chỉnh cho các loại sản phẩm như: dầu ăn, nước sốt cà, tương ớt, dấm, nước tương, nước mắm… (Complete bottling line for products such as cooking oil, tomato sauce, chili sauce, vinegar, soy sauce, fish sauce, etc.) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

10. Dây chuyền đóng lon hoàn chỉnh cho các loại sản phẩm như: thịt hộp, cá hộp, rau củ đóng hộp, nước sốt,.. (Complete canning line for products such as: canned meat, canned fish, canned vegetables, sauces,…) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

A. MÁY ĐÓNG GÓI CÁC LOẠI THỨC UỐNG (PACKAGING/ BOTTLING MACHINES FOR BEVERAGE)

1. Hệ thống pha chế bảo hoà CO2 cho thức uống có gas (CO2 saturated dispensing system for carbonated drinks) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

2. Hệ thống chế biến và tiệt trùng cho các loại nước ép trái cây, sữa, nước tăng lực… (Processing and sterilization system for fruit juices, milk, energy drinks…) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

3. Hệ thống xử lý nước uống đóng chai bằng công nghệ Ozone, thẩm thấu ngược hay chế biến nước khoáng (Bottled drinking water treatment system with Ozone technology, reverse osmosis or mineral water processing)

4. Dây chuyền thổi chai PET từ hạt nhựa hay từ phôi (PET bottle blowing line from plastic granules or from preform) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

5. Dây chuyền đóng chai hoàn chỉnh cho các loại thức uống có gas và không gas (Complete bottling lines for beverage with gas or without gas) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

6. Dây chuyền đóng lon hoàn chỉnh cho các loại thức uống có gas và không gas (Complete canning lines for beverage with gas or without gas) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng

7. Dây chuyền xúc rửa, chiết rót và đóng nắp hoàn chỉnh cho bình chứa nước uống 5 galon – thiết kế đặt biệt siêu tiết kiệm và hiệu suất cao (5 galon bottle washer/ filler/ capper – Special design super economical and high performance) – Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chọn lựa Máy theo yêu cầu kỹ thuật riêng